Mesane Kanseri Nedir, Belirtileri ve Tedavileri Nelerdir?

0

Bu yazımızda mesane kanseri konusunu ele aldık. İyi okumalar dileriz. Mesane, böbreklerden süzülen idrarı depolar ve kasılarak idrarın vücut dışına atılmasını sağlayan üretraya ulaştırmasını sağlar. Mesanenin iç yüzeyinde kendine özgü habis hücreleri mevcuttur ve kanserden %90 bu hücrelerin çoğalması ile meydana gelir. İlerleyen dönemlerde kaslara, lenf nodlarına, çevre doku ve organlara yayılabilir.

Mesane kanseri, mesanenin dokularında habis (kanser) hücrelerin oluştuğu bir hastalıktır. Genellikle transizyonel hücreli karsinom (TCC) olarak bilinir. Mesane kanseri 40 yaşından sonra daha sık görülmektedir. Erkekler arasında görülme olasılığı kadınlardan daha yüksektir. Erkeklerde mesane kanseri genellikle mesanenizi penisinize (dış üretra) bağlayan üretranın alt kısmında bulunur. Kanserin idrar yolunun diğer bölümlerinde başlaması da mümkündür.

MESANE KANSERİNİN BAŞLICA BELİRTİLERİ

 • Ani bastıran idrar yapma isteği
 • İdrar yaparken zorlanmak
 • İdrar yapamamak
 • İdrar sırasında ağrı, acı veya yanma hissi
 • İdrara normalden sık çıkma
 • İdrar miktarında azalma
 • Kilo kaybı veya zayıflık
 • Mesane veya bağırsak kontrolü kaybı
 • İleri vakalarda kalçalarda, sırtta, kaburgalarda veya üst baldırlarda ağrı veya sertlik
 • Kasıkta ve kasığın üst bölgesinde ağrı
 • Acil idrar yapma ihtiyacı
 • Kasık bölgesinde kitle ve doluluk hissi
 • Halsizlik
 • Karın alt kısmında ağrı

 

MESANE KANSERİNİN EVRELERİ

Evre 0

Yüzeysel mesane kanseri olarak da adlandırılır. Evre 0’da kanserli hücreler yalnızca mesane içinde görülmektedir. Bununla beraber bu evrenin agresif formu da bulunmaktadır.

Evre I

Bu evre de yüzeysel mesane kanseri olarak adlandırılır. Bu evrede kanserli tümörler lenf bezlerine, kaslara ya da mesane dışında farklı bir organa yayılmamıştır. Tümörler mesanenin iç katmanlarında fakat derin bölümlerde görülmektedir.

Evre II

Tümörler mesane kası ve duvarında yayılmıştır.

Evre III

Mesane çevresindeki dokulara yayılımın görüldüğü bu evrede tümör henüz organlara geçiş yapmamıştır.

Evre IV

Bu evrede tümörler mesanenin yanı sıra yakındaki organlara ve karaciğer gibi uzak organlara ve dokulara metastaz da söz konusudur.

 

MESANE KANSERİNİN BAŞLICA TÜRLERİ

Ürotelyal Karsinom

En yaygın görülen mesane kanseri türüdür. Ürotelyal hücrelerde ortaya çıkar. Mesanenin iç kısmında bulunan bu hücreler, aynı zamanda idrar yollarında da bulunmaktadır.

Adenokarsinom

Nadir görülmektedir. Toplam vakaların yaklaşık %1’ine tekabül etmektedir.

Skuamöz Hücre Karsinom

Bazen mesanede kronikleşen tahrişler ortaya çıkar. Uzun süreli sonda kullanımı ya da iltihaplanmalar nedeniyle ortaya çıkan istenmeyen durumlar, skuamöz hücrelerinin ortaya çıkmasına neden olması ile oluşan kanser türüdür.

İnvaziv Kanser

Mesane kas tabakasının tutulduğu veya tümörün mesane dışına taştığı vakalar için inzaziv kanser terimi kullanılır. Bu tür kanserlerde metastaz riski daha yüksektir. Bundan dolayı bu grupta metastatik değerlendirme yapılmalıdır.

İnvaziv Olmayan Kanser

Mesanenin yalnızca iç bölümü ile sınırlı kalan ve kas tabakasının tutulmadığı kanser türüdür. Genelde olarak erken evre kanserleri diye adlandırılır.

Düşük Dereceli Tümör

Standart hücrelerle benzer bir yapı ve görünüme sahiptir. Mesane duvarına doğru yayılım gösterme riski düşüktür. Yavaş gelişim gösterir.

Yüksek Dereceli Tümör

Agresif yapıya sahiptir. Standart hücrelerden farklı, anormal bir görünüme sahiptir. Bu tümörler hızlı bir şekilde mesanenin farklı yerlerine yayılırlar.

Düz Karsinom

Karsinoma In Situ olarak da bilinir. Mesane duvarına doğru yayılan tümörlerin iç bölümlere doğru yayılmazlar.

Papiller Ürotelyal Karsinom

Mesanenin yalnızca iç bölgesinde yayılım gösterir. Kanserli hücreler genellikle mesane içinde kalsa bile bazı durumlarda metastaz yapabilir.

MESANE KANSERİ BAŞLICA NEDENLERİ

 • Sigara kullanmak
 • Kemoterapi ilaçları başta olmak üzere çeşitli hastalıklar için düzenli olarak kullanılan ilaçlar
 • Genetik faktörler
 • Mesane taşları
 • Günlük sıvı tüketiminin düşük olması
 • Yoğun bir şekilde kimyasal maddelere maruz kalmak
 • Mesane enfeksiyonları
 • Aşırı yağlı veya katkı maddesi içerikli gıdalarla beslenmek
 • Yaş
 • Cinsiyet

TEDAVİ TÜRLERİ

Mesane kanserinin tedavisi kanserin türüne, evresine, metastaz durumuna ve hastaların genel sağlık durumuna göre farklı yöntemlerle planlanmaktadır. Bununla birlikte, hastalığın tedavisinde genel olarak cerrahi yöntemler kullanılmaktadır.

Transüretral Rezeksiyon (TUR)

İdrar kanalından mesaneye doğru sistoskop yardımıyla ulaşılması yöntemidir. Hem teşhis amacıyla hem de erken evre kanserde tedavi amacıyla kullanılır. Elektrik akımı verilerek kanserli hücrelerin yok edilmesi amaçlanır.

TUR operasyonlarının sonrasında mesane içinde kanserli hücre kalma riski de bulunmaktadır. Bu nedenle bu hücreleri yok etmek amacıyla kemoterapi verilir. Kemoterapi, genel olarak sonda kullanılarak doğrudan mesane içine uygulanır ve ortalama 8 hafta süren kemoterapinin ardından invaziv olmayan kanserlerde başarılı sonuçlar elde ederiz.

Sistektomi

Radikal ve kısmi olarak ikiye ayrılır. Sistektomi yöntemi ile doğrudan mesanenin tamamı ya da bir bölümünün çıkarılmasına işlemine dayanır. Adenokarsinom kanserli hastalarda kullanılır ve diğer mesane kanserleri için uygun olan bir cerrahi değildir. Bu yöntemde mesanenin tümörlü bölümleri çıkarılmaktadır. İşlemden hastalar doğal seyrinde boşaltım yapmaya devam eder.

Radyoterapi ve Kemoterapi

Uzak metastaz yapmamış kas tutulumu olan ve mesanenin alınmasını istemeyen veya cerrahiyi kaldıramayacak hastalarda uygulanan bir tedavi yöntemidir. Şunu unutmamak gerekir ki invaziv mesane kanserlerinde cerrahi’ nin başarısı radyoterapi ve kemoterapiden çok daha etkilidir.

Kemoterapi de tıpkı radyoterapi gibi kanserli hücreleri küçültmek veya tamamen yok etmek amacıyla uygulanır. İki yöntem arasındaki fark ise kemoterapinin ilaç tedavisi olmasıdır. Hastaların durumuna göre kemoterapi sırasında bir ya da daha fazla ilaç kullanılmaktadır.

Özellikle radikal sistektominin uygun görüldüğü bazı durumlarda kemoterapi operasyon öncesinde de uygulanır. Bu sayede tümörün küçültülmesi amaçlarız.

İmmünoterapi

Vücudun bağışıklık sisteminin kanserli hücreler üzerinde etkili olmasını sağlamak için ilaç kullanımıyla gerçekleştirilmektedir. Kateter yardımı ile doğrudan mesane içine uygulanır. Bu bölgedeki hücrelerin kanserli hücrelerle savaşmasını sağlar.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.